• Bùng nổ tin công thức pha chế của Coca-cola bị rao bán

    Bùng nổ tin công thức pha chế của Coca-cola bị rao bán

    Theo lời Cliff Kluge, trong thư ghi rất tỉ mỉ công thức và quy trình chế biến Coca-Cola. Theo thời gian ghi trên thư thì công thức này có từ năm 1943. Còn Coca-Cola thì lại cho biết họ đã giữ bí mật công thức từ thế kỷ 19.